RESPONSIBLE GAMING.

EDUKACIJA KROZ
VIDEO IGRE

Potičemo socijalizaciju.

Djeca i mladi kao digitalni urođenici velik dio socijalnih interakcija provode online, a osobito putem video igara.

Educiramo o opasnostima online.

Sigurnost na internetu ide ruku pod ruku s gamingom. Poseban fokus stavljamo na odgovorno igranje.

Razbijamo predrasude o gamingu i esportu.

Gaming vidimo kao još jedan efikasan način razvijanja vještina.

Članci

Responsible gaming novosti

Protekli događaji

aKTIVNOSTI KOJE SMO DO SADA ODRŽALI

J. J. Strossmayera 1
31 000 Osijek


info@todayafk.com

MB: 5644992
OIB: 30324808252
Žiro račun: HR6124840081135286863


hrHrvatski